Obrona osobista i posiadanie broni

W Polsce, jak i w wi?kszo?ci krajów w Unii Europejskiej istnieje obowi?zek uzyskania pozwolenia na posiadanie broni. W tej sekcji Czytelnicy dowiedz? si? jaka bro? uznawana jest za bro? paln?, czy obowi?zek uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej rozci?ga si? tak?e na amunicj?, a tak?e w jakim celu mo?e zosta? wydane wspomniane pozwolenie. Czytelnicy dowiedz? si? równie? czym jest Europejska Karta Broni, a tak?e jak uregulowano zasady przywozu broni do Polski. Zach?camy wszystkich zainteresowanych do lektury zawartych tu materia?ów.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze