Prawa konsumenta

W tej sekcji zawarli?my informacje na temat praw konsumentów, zarówno przy standardowych zakupach, jak i przy umowach kupna zawieranych na odleg?o?? (przez Internet, telefon). Opisali?my m.in. obowi?zki sprzedawców zwi?zane z prawem konsumentów do informacji o produktach ich cenie, prawa do zwrotu wadliwych towarów, czy prawem jasnych i uczciwych warunków przeprowadzanej transakcji. Ponadto, z lektury materia?ów zawartych w niniejszej sekcji dowiecie si?, czym s? klauzule niedozwolone w umowach konsumenckich oraz jakie wywo?uj? skutki dla stron umowy.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze