Zdolno?? prawna oraz do czynno?ci prawnych

Zdolno?? do czynno?ci prawnych to w uproszczeniu zdolno?? do sk?adania o?wiadcze? woli, a wi?c do samodzielnego kszta?towania swojej sytuacji prawnej. Przede wszystkim poznacie Pa?stwo takie zagadnienia jak zdolno?? prawna i zdolno?? do czynno?ci prawnych. Dowiecie si? ponadto jakie s? rodzaje legitymacji procesowej oznaczaj?cej uprawnienie do prowadzenia konkretnego procesu, a tak?e jakie mog? by? skutki jej braku. Ponadto, czytelnicy b?d? mogli przeczyta? o przes?ankach oraz s?dowej procedurze uznania za zmar?ego.

 

 

 Przeglądaj artykuły prawnicze